אודות

מגילת זכויות הקורא (מתוך: "כמו רומן" מאת דניאל פנאק (1996))

  1. הזכות לא לקרוא.
  2. הזכות לדלג על עמודים.
  3. הזכות לא לקרוא את הספר עד הסוף.
  4. הזכות לקרוא שוב.
  5. הזכות לקרוא כל דבר.
  6. הזכות לשקוע בספר.
  7. הזכות לקרוא בכל מקום.
  8. הזכות לדפדף.
  9. הזכות לקרוא בקול רם.
  10. הזכות לשתוק אחרי הקריאה

תפריט נגישות