הודעות לקוראים

הודעות

שנה טובה

שנה טובה

המשך קריאה: שנה טובה
נהלים חדשים בספרייה

נהלים חדשים בספרייה

שלום רב, הנהלת ביה"ס החליטה לפתוח את ספריית ביה"ס לשימוש התלמידים והמורים. הנכם מתבקשים לשמור בתוך הספרייה על כללי הריחוק החברתי של שני מטרים זה מזה....
המשך קריאה: נהלים חדשים בספרייה
מתקדמים לעולם הדיגיטלי

מתקדמים לעולם הדיגיטלי

המשך קריאה: מתקדמים לעולם הדיגיטלי