Harry Potter and the Sorcerer's Ston

מחבר\ת: Rowling, J. K.;
 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלהתאריך החזרה
84909זמיןנוער - אנגלית Y ROW 60 

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר\ת: Rowling, J. K.;
שם כותרHarry Potter and the Sorcerer's Ston
מס' מיוןY
סימן מדףROW
מדיהספרים
סוגספורת באנגלית
תת-סוגספר
עמודים309
מו''ל/יםScholastic
זמן הוצאה1997
שפהאנגלית
תאריך קיטלוג11/3/2019
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם