היכרות עם מאגרי המידע

היכרות עם מאגרי המידע

היכרות עם מאגרי המידע
המשך קריאה: היכרות עם מאגרי המידע
עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר

עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר

עקרונות הפעולה נועדו לשמש ככלי עזר להפחתת אי הוודאות בקשר לסוגי השימושים המותרים ביצירות במסגרת שימושים אקדמיים, על ידי הבהרה מהו שימוש מותר באופן ווד...
המשך קריאה: עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר
שימושים מותרים ביצירות מוגנות וביצירות המצויות בנחלת הכלל לצורך לימוד והוראה

שימושים מותרים ביצירות מוגנות וביצירות המצויות בנחלת הכלל לצורך לימוד והוראה

האם מותר לנו לעשות שימוש בתמונות שאנחנו מוצאים באינטרנט כדי לקשט את הבחינה לתלמידים? האם מותר לנו להשמיע בכיתה שירים הזמינים בספר או באינטרנט? האם מות...
המשך קריאה: שימושים מותרים ביצירות מוגנות וביצירות המצויות בנחלת הכלל לצורך לימוד והוראה
המדריך המעודכן למשתמש של מפתח חיפה

המדריך המעודכן למשתמש של מפתח חיפה

https://lib.haifa.ac.il/systems/ihp/help/madrich.pdf
המשך קריאה: המדריך המעודכן למשתמש של מפתח חיפה
סרטון הדרכה לשימוש בקטלוג המקוון

סרטון הדרכה לשימוש בקטלוג המקוון

צפייה בסרטון הדרכה
המשך קריאה: סרטון הדרכה לשימוש בקטלוג המקוון
ספריית ליד"ה מובילה שינוי

ספריית ליד"ה מובילה שינוי

המשך קריאה: ספריית ליד"ה מובילה שינוי
סרטון הדרכה לאתר "מאגרים"

סרטון הדרכה לאתר "מאגרים"

המשך קריאה: סרטון הדרכה לאתר "מאגרים"
ספרים דיגיטליים עברית

ספרים דיגיטליים עברית

המשך קריאה: ספרים דיגיטליים עברית
סרטון ההדרכה לשימוש במפתח חיפה

סרטון ההדרכה לשימוש במפתח חיפה

http://lib.haifa.ac.il/reference/IHP_ext/story_flash.html
המשך קריאה: סרטון ההדרכה לשימוש במפתח חיפה
הנחיות לגישה מהבית למאגר JSTOR

הנחיות לגישה מהבית למאגר JSTOR

הנחיות לגישה מהבית למאגר JSTOR באתר הספרייה הלאומית סרטון הדרכה:
המשך קריאה: הנחיות לגישה מהבית למאגר JSTOR

עמוד 1 מתוך 2