הדרכה

עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר

26 מאי, 2021
copyright infringment

 עקרונות הפעולה נועדו לשמש ככלי עזר להפחתת אי הוודאות בקשר לסוגי השימושים המותרים ביצירות במסגרת שימושים אקדמיים, על ידי הבהרה מהו שימוש מותר באופן וודאי ומתן כללי הכרעה בנוגע למקרים גבוליים המחייבים הפעלת שיקול דעת. 

 

תפריט נגישות